problemas

 1. RicardoGomes
 2. TPimpao
 3. koolboy
 4. Fábio_Alves
 5. pmmvideira
 6. Vitor Faria
 7. Raponne
 8. Partzy
 9. plakax86
 10. koolboy
 11. plicas
 12. goncalop
 13. bruno s3
 14. Correia
 15. tecno321
 16. rjrsousa
 17. tecno321
 18. Fario
 19. Marcos81
 20. carrilhoni